Víme, co slavíme? Velikonoční triduum

Velikonoční triduum neboli třídenní začíná Zeleným čtvrtkem, pokračuje Velkým pátkem, Bílou sobotou a končí nedělním Zmrtvýchvstáním. Toto triduum je součástí tzv. Svatého týdne (nebo také Pašijového týdne), ve kterém si křesťané téměř všech vyznání připomínají poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení.