Jubilant Jan Amos Komenský

Dne 28. března 1592 se narodil Učitel národů Jan Amos Komenský.