Notre-Dame, její loňský požár jako předzvěst ran?

Rozumím Francii tak nešťastné včera, i té dnes zalité lidským dobrodiním... Tak jsem přesně před rokem v sobě tišil žár přímého přenosu Matky Boží v plamenech… Neohlašoval však tehdy galský kohout „městu a světu“ zároveň brzký příchod zcela jiných rán plných ran? Nedá mi to, abych se právě po roce nevrátil k tehdy publikovanému autentickému dialogu svých textů a internetové publicistiky…