Nezapomeneme – We will remember them

Memorial Association for Free Czechoslovak Veterans (Sdružení na paměť svobodných československých veteránů) bylo založeno v roce 2018 sloučením Svazu svobodných československých leteckých sil a Svazu československých legionářů v zahraničí. Je to nezisková organizace, jejímž cílem je připomínat všechny československé veterány z 2. světové války, kteří bojovali se Spojenci.