Snažíme se vidět sklenici poloplnou

Vizí CIPTU je, aby se lokálním malým podnikům dařilo a aby zvládly konkurenci nadnárodních řetězců a korporací. Proto se jim snaží pomáhat v začátcích i během růstu, snaží se je sdružovat a hledat řešení na problémy, které je sužují. Klade si za cíl, aby byl Trutnov prvním okresním městem s propracovanou a fungující podporou malých firem. Vedení města však letos rozhodlo CIPTU dále finančně nepodporovat, a tak děvčata musí hledat o to více jiné cesty, jak dál pomáhat i bez podpory.

Kolem CIPTU za dobu jeho působení vznikla i trocha kontroverze, kterou se děvčata snaží uvést na pravou míru.