Hybatel Karel Hybner (86 let) aneb Nad dušičkovým odcházením trutnovské osobnosti

Dlouholetý zástupce ředitele trutnovského gymnázia, zdatný rozvrhář a organizátor (nejen běhu školy), nezapomenutelný středoškolský učitel matematiky a deskriptivní geometrie, pohotový a citlivý fotograf, mnohaletý spolutvůrce trutnovské městské kroniky, „velitel“ trutnovských fotografů a spolupořadatel proslulých fotografických Mapových okruhů, fanoušek i tvůrce originálního intelektuálského humoru (mistr ironického dialogu s typicky usmiřujícím úsměvem na závěr).