Za Janem Dvořákem (10. 5. 1937 – 8. 12. 2021) s poslední kytičkou

„Vždyť kým bych dnes byl, kdybych při svých hradeckých studiích nenaslouchal právě Vám.“

(Pokračování textu…)