Tichá noc trvá již 202 let

„Vznikla z naší lásky k Bohu. Třeba se jednou stane i vaší koledou… „

Tichá noc, přesvatá noc.

Jmenuji se Josef Mohr. (Jméno jsem dostal po svém otci, zběhlém vojákovi.) Narodil jsem se 11. prosince 1792 v Salzburgu. Má matka Anna Schoiberin je pletařka svetrů. Jsem její už druhé nemanželské dítě. (Z titulu bídy má úředně zakázáno uzavřít sňatek.) Za kmotra mi vyberou salcburského kata.

V spánku svém dýchá zem,

Díky panu vikáři jsem nakonec přijat na akademické gymnázium. V Salzburgu pak vystuduji i teologii a jsem vysvěcen na kněze.

půlnoc odbila, město šlo spát, 

V zapomenuté vesnici Mariapfarr sloužím jako výpomocný duchovní.  V roce 1816 tu píši i svůj text budoucí koledy. Dva roky nato k ní složí hudbu můj přítel Franz Xaver Gruber, pomocný varhaník.  Na Štědrý den roku 1818 ji poprvé uvedeme v oberndorfském kostele.

zdřímli dávno i pastýři stád; 

Po dvaceti letech (1837) jsem jmenován kaplanem ve vesnici Wagrain. Uprostřed horské vesnické bídy to pozvedá mou prestiž jen zcela nepatrně. Chudáci děti – tvrdě zapřažené do těžké práce! Pro ty z nejchudších rodin tu zakládám svou Mohr Schule. Před svou smrtí jich tu vyučuji dokonce 170.

jen Boží láska, ta bdí.

Na mé poslední zaopatření (po 4. 12. 1848) budou muset prodat všechny mé osobní věci. I kytaru, na kterou jsem poprvé v roce 1818 zahrál Tichou noc. Vznikla z naší lásky k Bohu. Třeba se jednou stane i vaší koledou…

Jaroslav Dvorský