Víme, co slavíme? Den národního vzdoru

Dnes je tomu již osmdesát let ode dne, kdy byla uskutečněna operace s názvem Anthropoid, jenž měla za cíl odstranit zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Dodnes tento den nebyl oficiálním významným dnem. Letos se to však změnilo.

Jan Kubiš a Jozef Gabčík

Dne 2. března letošního roku byly schváleny dva nové oficiální významné dny. Dnešní Den národního vzdoru připomínající (nejen) hrdinství, odvahu a oběť československého odboje v období druhé světové války a Den odchodu okupačních vojsk, který připadá na 25. června.

Slovy předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéty Pekarové Adamové:

„Dnešním rozhodnutím splácíme historický dluh vůči našim předkům. Den odchodu okupačních vojsk si zejména ve světle aktuální neospravedlnitelné okupace Ukrajiny zaslouží připomínat jako memento. Den národního vzdoru nás pak upomíná, že proti zlu a bezpráví je někdy zapotřebí vystupovat i se zbraní v ruce,“

Za sebe nemohu nesouhlasit.

Operace Anthropoid

Kdo dával již na druhém stupni základní školy při dějepise trochu pozor určitě již někdy zaslechl jména Jan Kubiš a Jozef Gabčík. Šlo o výsadkáře exilových československých branných sil za druhé světové války, kteří sehráli hlavní roli v atentátu na Reinharda Heydricha.

Jednalo se o přísně utajenou operaci, která byla předem považována za sebevražednou, na což byli Kubiš s Gabčíkem upozorňováni. Výcvik probíhal ve Velké Británii. Akce neměla za cíl pouze odstranit vysoce postaveného nacistu, ale také demonstrovat fakt, že se český národ s nacistickou okupací „po Mnichově“ nesmířil a stojí plně za spojeneckým úsilím porazit nacistické Německo.

Atentát byl úspěšný, avšak neproběhl podle plánu. Dne 27. května v Praze zaútočili Kubiš s Gabčíkem na Heydricha, který by zrovna na cestě autem do své kanceláře na Pražském hradě, na taktickém místě v ostré zatáčce nynější Zenklovy ulice do ulice V Holešovičkách, ve které musel jeho šofér vždy zpomalit. Heydrich tak byl poměrné snadným cílem. Gabčíkovi však selhala střelná zbraň, a tak Kubiš hodil na Heydrichův vůz bombu, která ho vážně ranila a ten kvůli pozdější infekci v nemocnici zemřel.

Kubiš s Gabčíkem však nebyli jedinými účastníky atentátu. Sedm parašutistů, zůstalo v Praze, kde je ukryli představitelé pravoslavné církve v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.

Nicméně byli zrazeni výsadkářem Karlem Čurdou, který 16. června 1942 z vlastní vůle všechny spolupracovníky parašutistů které znal, udal. 17. června 1942 se gestapu podařilo zjistit, kde se parašutisté ukrývají. Dne 18. června 1942 ve 4:15 nacisté kostel obklíčili a po osmihodinovém boji s německými jednotkami zahynuli všichni výsadkáři.

Operace získala mezinárodní ohlas a následné odstoupení signatářských zemí od Mnichovské dohody, které mělo přispět k znovuobnovení poválečné ČSR v předmnichovských hranicích. Nicméně odplata ze strany nacistického Německa byla nemilosrdná.

Pomník dětským obětem války – Lidice
Michal Petira