Trutnovský Langweil aneb papírový model Trutnova

Od dnešního večera si můžete v okně městské knihovny prohlédnout absolventskou práci výtvarného oboru ZUŠ. Jedná se o papírový model našeho města, jehož autorem je Matyáš Forman.

Vystřihovánky a papírové modely jsem měl od malička rád. Po jednodušších vystřihovánkách z časopisů jsem sháněl složitější předlohy, dokupoval staré výtisky Ábíček. Měl jsem éru letadel a dopravních prostředků, ale nejoblíbenějšími se staly stavby a krajiny. Naštěstí mají papírové modely v Čechách velkou tradici a existuje jich předtištěných celá řada. Zvláštním úkolem bylo vyhledávání vystřihovánek během prázdninových cest, takto „na místě“ jsem „ulovili“ například Černou věž v Českých Budějovicích, suvenýrem z Maďarska se stala papírová věž z města Sopron, na Slovensku jsem sehnal vystřihovánku kostela v Banské Bystrici.

Při volbě absolventské práce výtvarného oboru ZUŠ Trutnov vznikl nápad vytvořit papírový model Trutnova, respektive jeho městské části Vnitřní město. Práce na modelu mi trvaly více než dva roky. Začal jsem Školní ulicí, muzeem a kostelem.

Následovala budova městského úřadu, poté samotné náměstí a uličky v jeho blízkosti, poslední přišla na řadu ulice Na Struze. Model zachycuje současný stav centra města, budovy jsou věrně napodobeny barvou i rozměrem, plocha kopíruje terén. Měřítko modelu je spočítáno podle výšky kostelní věže.

Papírové modely nabývají zajímavosti až když patřičně zestárnou, neboť zachycují komplexní vzhled města ve své době. Tak tomu bylo i v případě slavného Langweilova modelu Prahy, který si můžete prohlédnout v Muzeu hlavního města Prahy. Nezbývá než doufat, že model Trutnova bude jednou sloužit jako zajímavý zdroj informací o našem městě.

Chcete-li vidět toto dílo na vlastní oči již dnes, můžete ho spatřit v měsíci červnu v okně Městské knihovny Trutnov.