Tomáš Garrigue Masaryk

Před 170 lety – 7. 3. 1850 – se v Hodoníně narodil především Člověk…

„Pamatuji se, jak i k nám do vsi Kochov (nedaleko jihomoravských Letovic) zavítal Tatíček Masaryk. To bylo radosti, slávy a krásných vzpomínek na celý život! Na onu návštěvu prezidenta si pak brzy vzpomněl tamní chudák Faba (Fabián) Vlk. Toho totiž opustila vážně nemocná žena, zároveň maminka mnoha jejich společných dětí. Neměli co jíst, natož zesnulé vypravit aspoň prostý pohřeb. Faba (jak mu všichni říkali) zoufalý, ale sám skoro negramotný, se rozhodl řešit svou krajní nouzi právě přes prezidenta. Zřejmě díky pomoci někoho z místních odeslal na Pražský hrad stručné SOS: PANE PREZIDENTE, VE ZLÉM NEZAPOMEŇTE NA MĚ. FABA VLK. Prezident Masaryk v Praze vyhodnotil, že nejspíš kdosi naléhavě prosí o pomoc. Vyslal svého zmocněnce, aby ten na místě zjistil podrobnosti a případně konal ve prospěch potřebného. Faba obdržel peníze jak na pokrytí výloh spojených s pohřbem, tak na zaopatření hladovějící rodiny pro nejbližší měsíce…“

(Z vyprávění mé babičky)

Jaroslav Dvorský