Pohádkář a horal Jiří Havel

Jen těch českých pohádek z hor chováme u srdce dobrou nůši. Mezi úspěšná scénická provedení jedné takové z nich počítám i před-svatojánskou i před-úplňkovou vernisáž výstavy „Jiří Havel – 90 let v horách”, pečlivě připravenou trutnovskou městskou galerií na 23. 6. 2021.

Mezi přesnou devadesátkou fotografických obrazů Krkonoš, sám vcházím s účastnickým pořadovým číslem též skoro 90 (87), v koutku výstavní scény skromně “pózuje” jejich autor sám, Jiří Havel devadesátiletý. Právě se ale schyluje k velkému koncertu. Vivaldiho Zima v nastudování mistrovských houslí a akordeonu (obě mladé virtuózky vystupují na přání jubilanta) zchladila naše horké hlavy (konečně zas ale vernisážní) jen částečně. Zato věrně přitakala tu dramaticky autentické, tu pohádkově líbezné poezii sněhu a ledu na mnohých Havlových obrazech. Ostatně pravda snášená z hor by to pod lavinou jakýchkoliv příkras a přibarvování zkrátka neudýchala. Proslulý fotograf (snad všech světových hor) nám tak ku potěše oka i duše naší shora v nůši snáší pohádky realistické. Pohádky vyprávěné samotnou horskou přírodou a krajinou, ročním obdobím, klimatem a počasím. Ty naše pohádky české, domácí, krkonošské…

Jaroslav Dvorský