Píšu vám ohněm…

Připomínka Jana Palacha z pera Jaroslava Dvorského.

J. Palach; foto: archiv FF UK

Na okraji beznaděje
konám – se mnou zem se chvěje.

Teď v plamenech pokvetu.
Světlu předám štafetu.

Na co myslím? Na vás. Bůh ví.
Blízko k Husu. Ortenovi.

Oheň stravuje mi hlas.
Prosím srdcem čtěte vzkaz:

Na okraji beznaděje
konám – se mnou zem se chvěje …

(Plachý Palach plá, kdo se dneska ptá…
V pochodni plane – to pro nás samé…)

Jaroslav Dvorský