Malé klenoty našeho velkého Rodného kraje

„Namísto tradičního cestování autem, autobusem, vlakem, letadlem či lodí teď nejčastěji cestujeme časem – ve vlastních vzpomínkách, představách a myšlenkách.“

Naši žáci, studenti,
spoluobčané,  

uzavřeni v oázách svých domovů a rodinných kruhů, naplno sdílíme jejich skutečnou hodnotu a jistotu. Přemýšlíme nad věcmi nejbližšími. Ano, svět se nám teď podstatně zkrátil a svým způsobem zjednodušil. Namísto tradičního cestování autem, autobusem, vlakem, letadlem či lodí teď nejčastěji cestujeme časem – ve vlastních vzpomínkách, představách a myšlenkách. Oporou a zdatnými průvodci nám v tom mohou být právě ti, kteří skrze své životní příběhy a tvorbu nad ruch velkého světa vyzvedli právě to skromné a obyčejné: svůj národ, rodný kraj, domov, rodinu, návrat k vlastním kořenům i mystériu vlastního dětství. Možná není náhodou, že do dnešního nouzového stavu a výrazného slevení z našeho životního komfortu k nám promlouvají svými nepřehlédnutelnými letošními výročími:

Karel Čapek (130. výročí narození),

Božena Němcová (200. výročí narození),

Tomáš Garrigue Masaryk (170. výročí narození),

Jan Amos Komenský (350. výročí úmrtí).

Vroucím vztahem ke své domovině, české krajině, ale i člověku uvnitř ní přímo sálá také život a dílo Josefa Čapka. V první polovině dubna si připomeneme 75. výročí jeho úmrtí v koncentračním táboře Bergen-Belsen (zřejmě nikdy už s přesně stanoveným dnem).  Poněkud zastíněn mladším bratrem Karlem byl to právě on, kdo rozhodujícím způsobem předurčoval jeho životní i umělecké cesty. Mnoho let přímo spoluúčinkoval po jeho boku, jako starší bratr na něj vlastně „dohlížel“ až do posledních Karlových dnů. Podobně jako u Karla – i Josefův život a dílo, též naplněné velkými dramaty, nám svítí na cestu do našich dnů.

Naši žáci, studenti, spoluobčané,

do improvizovaného playlistu přikládám k vašemu nahlédnutí malé klenoty našeho velkého Rodného kraje, jakož i celého Česka. K naší dnešní posile se tu totiž kdysi narodili nebo přebývali velcí letošní jubilanti a s nimi vlastně už i zárodky jejich budoucích velkých myšlenek a činů… 

Pro vás všechny:

Jak pejsek s kočičkou myli podlahu

Jak pejsek s kočičkou dělali dort

Pro vás starší a přemýšlivé:

Jaroslav Dvorský