Jubilant Jan Amos Komenský

Dne 28. března 1592 se narodil Učitel národů Jan Amos Komenský.

Milý Jane Amosi

Milý Jane Amosi,
mezi námi stále jsi.
Tvé Listové do nebe
obracíme pro Tebe.
Jak jsi dnešní, citlivý,
když k nám mluví Truchlivý.
K Cestě světla vzhlížíme,
s moudrými se radíme.
K dokonalým daleká
stále cesta člověka.
Najdeme směr ze scestí
k Hlubině bezpečnosti?
Stopou lidské jednoty,
po které jsi kráčel Ty?
Skrz Labyrint světa houšť,
k ráji srdce přejít poušť?
Na poradu k nápravě
zas míříme dnes k Tobě…