Hybatel Karel Hybner (86 let) aneb Nad dušičkovým odcházením trutnovské osobnosti

Dlouholetý zástupce ředitele trutnovského gymnázia, zdatný rozvrhář a organizátor (nejen běhu školy), nezapomenutelný středoškolský učitel matematiky a deskriptivní geometrie, pohotový a citlivý fotograf, mnohaletý spolutvůrce trutnovské městské kroniky, „velitel“ trutnovských fotografů a spolupořadatel proslulých fotografických Mapových okruhů, fanoušek i tvůrce originálního intelektuálského humoru (mistr ironického dialogu s typicky usmiřujícím úsměvem na závěr).

Foto: Miloš Šálek

Karel Hybner působil na trutnovském gymnáziu neuvěřitelných 48 let (od 1. 9. 1956), osobně tak doprovázel bezmála celou polovinu jeho letos stoleté historie. Neopakovatelný humorný nadhled, který oběma svým vykládaným disciplínám propůjčoval, často vnášel i do třídních schůzek s rodiči svých žáků. Jeho nasazení pak v den TS „prosakovalo“ až na chodbu, kdy svou výraznou dikcí před tabulí i rodičům ilustrativně vysvětloval, jak je ve své podstatě jednoduché to, co někteří studenti nechápou. Jeho autentické „Ťuňtejte trochu nahlas!“ doslova vstoupilo do studentských pamětí. Školní zvonek byl často krátký na jeho přesčasové pobyty ve škole. S fotoaparátem na krku pak plynule vyrážel do města za svými odpoledními foto-úlovky na společenské, kulturní a sportovní akce. Bilancující výstavy jeho podrobných foto-příloh k městské kronice přítele Antonína Justa probíhaly vždy ve znamení hojně navštěvované trutnovské události.

Čest Vaší památce, pane Profesore!

Jaroslav Dvorský