Boženě Němcové k dvoustému výročí narození

Veršovaná připomínka této velké dámy od Jaroslava Dvorského.

BN
Je den
Naše Paní
Kraj se klaní
Dvě století vás
Nechce pustit čas
Vaše srdce rádo by
Znalo cestu z chudoby
Kéž se boty vám protančí
V smíru zámku a podzámčí