Víme, co slavíme? Den vzdělanosti

Možná to znáte. Ze stolního kalendáře, vašeho diáře nebo domovské stránky internetového prohlížeče na vás sem tam vykoukne nějaký ten svátek či významný den. Znáte však důvody, proč si je připomínáme či slavíme? Vítám vás u nové série krátkých článků o významných dnech a svátcích.

Ve čtvrtek 7. dubna si připomeneme Den vzdělanosti, který je významným dnem pro Českou republiku, neboť před 674 lety v roce 1348 založil český a římský král (v té době ještě nebyl císařem) Karel IV. pražskou univerzitu, Univerzitu Karlovu, jenž byla v té době první školou svého druhu ve střední Evropě. Existence univerzity byla velmi důležitá pro české školství a zároveň posílila kulturní kontakty našich zemí s Evropou. Založení Karlovy Univerzity je vnímáno jako symbol rozkvětu vzdělanosti, jehož význam má 7. duben připomínat.

Studium v okolních klášterech začalo již v roce 1347, ale oficiální posvěcení dostala Karlova univerzita až schválením na zemském sněmu koncem března 1348 a následně podepsáním Karlovy listiny 7. dubna 1348. Právě tento den je zároveň od 19. století považován za rozhodné datum jejího založení.

Vzorem pro uspořádání Karlovy univerzity byly univerzity v Paříži, Bologni a Neapoli. Byla tedy rozdělena na fakultu artistickou, teologickou, právnickou a lékařskou. Pro rozhodování o celouniverzitních záležitostech byli studenti i učitelé rozděleni do 4 „národů“: českého, bavorského, polského a saského.

„Vzdělání je trvalou hodnotou, kterou nám nemůže nikdo vzít.“

V současné době Univerzita Karlova patří mezi 1,5 % nejlepších světových univerzit. Je hodnocena jako nejlepší univerzita České republiky a jedna z nejlepších univerzit ve střední a východní Evropě. Podle CWUR (The Center for World University Rankings) 233 příčka na světě. Mezi nejznámější absolventy patří např. Karel Čapek, Edvard Beneš, Jan Evangelista Purkyně, Bohumil Hrabal, Milada Horáková nebo Jan Hus.

V tento den bychom neměli opomenout všechny pedagogy, kteří se denně zasluhují o rozvoj a zachování vzdělanosti u nás i ve světě. Zapomenout bychom však neměli ani na nepedagogické pracovníky, kteří jsou nedílnou součástí funkčního školství.

A jaký je váš vztah ke vzdělávání?